اد کاهیل (Ed Cahill ) که جوانی ۲۵ ساله از کارلوو ایرلند توانست ماه پیش با گذاشتن ۳۱۰۷ خلال دندان کوچک در ریش خود رکورد جالبی در این زمینه به نام خود ثبت کند. 

وی این کار را در خلال برنامه ای در یک ایستگاه رادیویی در کمتر از سه ساعت انجام داد.

رکورد بسیار خنده دار بیشترین خلال دندان در ریش