در این بخش چیستان و معماهایی برای کودکان اورده شده است. می توانید این معماها را از کودکان اطراف خود بپرسید. ببینید ان ها چه پاسخ هایی به این سوالات می دهند. قبل از اینکه جواب را بگویید حتما اجازه دهید تا ذهن کودک درگیر پاسخ شود.

چیستان ۱۵- پیوسته می آید، اما هرگز نمی‌رسد.

جواب

فردا

چیستان ۲- هر چی از آن بیشتر بردارید، بزرگ تر می شود؟!

جواب

چاه

چیستان ۳- آن چیست که به شکل مکعب هست و با طنز و نمایش سرگرمت می‌کند و می‌توانی به دیوار نصبش کنی؟!

جواب

تلویزیون

چیستان ۴- گرد است بالا و پائین می‌پرد. می‌توانی به راحتی آن را بگیری و پرتاپش کنی. اما نباید به شیشه‌ها بکوبی‌اش؟

جواب

توپ

چیستان ۵- شیر و پلنگ اگر با هم ازدواج کنند بچه شان چی می شود؟

جواب

شیلنگ